EU

DomůEU

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023252:

„Recyklace stavebních odpadů ve společnosti SSAD“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO), včetně asfaltových ker a výkopových zemin. Tato kompletní linka bude složena z několika na sebe navazujících dílčích technologií, které budou řešit jednotlivé kroky procesu zpracování SDO, a to od jeho přijetí až po finální uložení recyklovaného materiálu. Místem realizace projektu je pozemek p.č. 2534 k.ú Lovosice.

Projekt řeší problematiku recyklace SDO, včetně asfaltových ker v rámci nového mobilního střediska společnosti. Hlavní příčinou problému je aktuálně chybějící technologie pro nové mobilní recyklační středisko, která by řešila recyklaci SDO včetně asfaltů na druhotné suroviny v podobě recyklátů různých frakcí a tříděných zemin.

Díky realizaci projektu bude společnost schopna své služby poskytovat mobilním způsobem, a to v celém rozsahu potřebné recyklace.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května 2022.

color
https://ssad.cz/wp-content/themes/hazel/
https://ssad.cz/
#ffffff
style1
paged
Načítáme pro Vás nové příspěvky...
/data/www/ssad.cz/www.ssad.cz/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off